Livet i största allmänhet

Vad som händer runt om i världen är det inte alltid lätt att förstå. Sammanhang är alltid komplicerade och det stora problemet är nog att det inte alltid är lätt att förstå till vilken grad ett fenomen är allmänt representerat. Detsamma gäller med risker, det vill säga hur stor risk det är att något ska more »